Geometry Dash

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
Geometry Dash
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 1.0
Ngày tải lên: 3 Feb 17
Nhà phát triển:
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 7869
Kích thước: 689 Kb

Rating: 2.9/5 (Total Votes: 119)

Liên kết được tài trợ:

Geometry - Giúp các khối màu xanh lá cây nhỏ để tránh gai nguy hiểm. Nhảy trên nền tảng và thu thập các đồng tiền. Sử dụng hoops tên lửa đặc biệt để bay những nơi nguy hiểm.


Các tính năng:


20 cấp

6 ký tự

4 loại vị trí
Tương tự như các ứng dụng

Elven Chronicles
Elven Chronicles

12 Dec 12

Far Cryy
Far Cryy

25 Oct 17

NBA Smash!
NBA Smash!

23 Jun 18

Ý kiến ​​để Geometry Dash

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!