Google Maps

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
Google Maps
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 3
Ngày tải lên: 2 Mar 11
Nhà phát triển:
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 19217
Kích thước: 415 Kb

Rating: 2.1/5 (Total Votes: 203)

Liên kết được tài trợ:

Google Maps Ứng dụng miễn phí mà đặt bản đồ, hướng dẫn lái xe, danh sách doanh nghiệp, và nhiều hơn nữa trong túi của bạn. Với thương hiệu mới tính năng Google Latitude, xem vị trí của bạn bè và các thông điệp trạng thái, và chia sẻ của bạn với họ.

Tải về Google Maps vào điện thoại của bạn, và không bao giờ mang theo bản đồ giấy nữa. Và với thương hiệu mới tính năng Google Latitude, xem vị trí của bạn bè và các thông điệp trạng thái, và chia sẻ của bạn với họ.

Google Maps cho điện thoại di động tính năng Vị trí của tôi, một dịch vụ cho phép bạn để lấy vị trí hiện tại của bạn mà không cần GPS. Vị trí của tôi gần vị trí hiện tại của bạn trên bản đồ, thường là trong vòng 1.000 mét, bằng cách nhận thông tin phát đi từ tháp điện thoại di động, và trong một số trường hợp Wi-Fi tín hiệu, gần bạn. Google Maps cho điện thoại di động cũng sử dụng được tích hợp GPS, hoặc có thể liên kết với một cảm biến Bluetooth GPS để xác định chính xác hơn vị trí của bạn.

Latitude cho phép bạn xem các địa điểm của bạn bè và báo trạng thái. Chia sẻ vị trí và trạng thái của bạn với bạn bè chọn. Map and satellite views
Google Maps provides both map and satellite views of an area. The user interface feels like Google Maps does on the desktop. You can scroll in a direction to see more of the map, or zoom in and out using shortcut keys.

 Driving directions
Google Maps makes it easy to get turn-by-turn driving directions. Thanks to the My Location feature, you do not even have to enter your starting point.

 Transit directions
Check bus and subway schedules, determine what transfers you

 Business listings
Google's local search engine allows you to search for businesses by name (e.g. "Starbucks"), or by type (e.g. "coffee"). View store hours and ratings, and then dial the business you're interested in with a single click. Thanks to My Location, it's easy to find nearby businesses without even having to enter your current location.

 Street View
View street level imagery of addresses, businesses, and turns in directions in much of the US, Australia, Japan, and parts of Europe.

 Traffic
Google Maps will turn highways green, yellow, or red, based on real-time traffic data.

 Favorites
Bookmark your favorite places so that you can easily return to them on the map.

Tương tự như các ứng dụng

Ý kiến ​​để Google Maps

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!