Invasion of Warcraft: Holy Knight

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
Invasion of Warcraft: Holy Knight
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 1.0
Ngày tải lên: 10 Nov 18
Nhà phát triển:
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 26749
Kích thước: 702 Kb

Rating: 2.4/5 (Total Votes: 304)

Liên kết được tài trợ:

Đây là một phiên bản mới của trò chơi di động từ các nhà phát triển Trung Quốc Cuộc xâm lược của Warcraft - Holy Knight năm 2011. Trong trò chơi này, bạn sẽ chiến đấu chống lại đám kẻ thù, Orc và những con chó khác nhau. Nhiều nhiệm vụ, tiền thưởng, vũ khí và nhiều thứ khác đang chờ bạn trong trò chơi này. 

Tương tự như các ứng dụng

PrisonBreak
PrisonBreak

1 Dec 12

Kapal Selam
Kapal Selam

7 Jan 11

Dragon and Jade
Dragon and Jade

23 Mar 18

Ý kiến ​​để Invasion of Warcraft: Holy Knight

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!