Peace Candle

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
Peace Candle
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 1.0
Ngày tải lên: 10 Jun 11
Nhà phát triển: VirtualViews.com
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 1307
Kích thước: 13 Kb

Rating: 2.6/5 (Total Votes: 12)

Liên kết được tài trợ:

Peace Candle - Nếu bạn có một kết nối mạng trên Zaurus của bạn, phiên bản 1.1 của Hòa bình Candle sẽ kết nối với Internet, thêm ngọn nến của bạn tổng số, và cho bạn biết có bao nhiêu ngọn nến đã được thắp sáng

Tương tự như các ứng dụng

Ý kiến ​​để Peace Candle

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!