UC Browser English

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
UC Browser English
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 7.6.1.82 Cập nhật
Ngày tải lên: 2 Nov 11
Nhà phát triển:
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 18224
Kích thước: 461 Kb

Rating: 2.3/5 (Total Votes: 95)

Liên kết được tài trợ:

UC Browser English - Đây là hiện nay 7.4 phát hành ổn định trở lại. Với máy chủ chuyển giao mạnh mẽ, lên đến 90% lưu lượng và thời gian lưu. Tuy nhiên WAP / WEB duyệt được hỗ trợ, 100 trang web phổ biến các liên kết nhúng, Quản lý download mạnh mẽ .. Tốt hơn so với Opera !!

Tương tự như các ứng dụng

UC 8.3 3g speed
UC 8.3 3g speed

26 Dec 12

UC Browser Next
UC Browser Next

2 Aug 12

Yapp
Yapp

17 May 11

Ý kiến ​​để UC Browser English

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!