UC Browser Russian

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
UC Browser Russian
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 7.4.0.65
Ngày tải lên: 1 Jul 12
Nhà phát triển:
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 9223
Kích thước: 393 Kb

Rating: 2.4/5 (Total Votes: 87)

Liên kết được tài trợ:

UC Browser Russian Trước đây UC WEB bây giờ đạt phiên bản 7.4. Với máy chủ chuyển giao mạnh mẽ, lên đến 85% lưu lượng nén và 90% thời gian lưu. Tuy nhiên WAP / WEB duyệt được hỗ trợ, 100 trang web phổ biến hình liên kết nhúng, Quản lý download mạnh mẽ, URL tự động hoàn thành. UC Browser phục vụ hơn 100 triệu người sử dụng tại 145 quốc gia. Hỗ trợ 9 OS / các đầu mối: Symbian, WM, Java, Brew, Android, iOS, BB, MTK và Linux, ví dụ: 3000 Mô hình điện thoại di động. Phiên bản Android là đến sớm!

Tương tự như các ứng dụng

Ý kiến ​​để UC Browser Russian

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!