VVS Ebook Reader S60 Free

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
VVS Ebook Reader S60 Free
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 1.1
Ngày tải lên: 4 Dec 11
Nhà phát triển: Valeriy V. Skachko
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 2113
Kích thước: 187 Kb

Rating: 3.0/5 (Total Votes: 24)

Liên kết được tài trợ:

VVS Ebook Reader S60 Free - Chương trình đọc sách điện tử trong một txt dạng. Các tính năng chính: - 6 phông chữ kích cỡ - 2 lựa chọn thiết kế - 5-tốc độ tự động di chuyển - Đi đến bất kỳ vị trí trong văn bản - Mở trang nơi bạn rời đi - Tìm kiếm văn bản - ... và nhiều hơn nữa

Tương tự như các ứng dụng

Các ứng dụng khác của nhà phát triển Valeriy V. Skachko

Ý kiến ​​để VVS Ebook Reader S60 Free

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!