WhatsApp S40 Messenger

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
WhatsApp S40 Messenger
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 1.0
Ngày tải lên: 30 Oct 11
Nhà phát triển: WhatsApp Inc.
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 49363

Rating: 2.3/5 (Total Votes: 456)

Liên kết được tài trợ:

WhatsApp S40 Messenger là một sứ giả điện thoại thông minh có sẵn cho điện thoại Nokia, iPhone, Blackberry và Android. WhatsApp sử dụng 3G hoặc WiFi của bạn (nếu có) để nhắn tin với bạn bè và gia đình. Chuyển từ tin nhắn SMS đến WhatsApp để gửi và nhận tin nhắn miễn phí. Miễn phí cho năm đầu tiên!


Nếu bạn có vấn đề tải về từ Ovi Store, xin vui lòng tải về từ trang web của chúng tôi: http://www.whatsapp.com/s40/

Tương tự như các ứng dụng

Facebook Chat
Facebook Chat

7 Dec 12

VarelIRC
VarelIRC

19 Apr 11

CellSerf
CellSerf

23 Jun 11

Ý kiến ​​để WhatsApp S40 Messenger

4 Chú thích
 • darupkumar 25 Apr 18
  Comment hello berri
 • Anggi 25 Jul 18
  Komentar
 • Andy 27 Feb 19
  Hai
 • xl 16 Apr 20
  Yea
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!