Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

English - Arabic Offline Dictionary

English - Arabic Offline Dictionary

Perfect tiếng Ả Rập và tiếng Ả Rập từ điển tiếng Anh * Hoàn toàn ẩn = bạn không trả tiền cho kết nối internet * Cho thấy bản dịch khi bạn gõ * Màn hình cảm ứng, qwerty và bàn phím được hỗ trợ * Tương thích với tất cả các kích cỡ màn hình 100x100, 128x128, 128x160, 176x208, 176x220, 240x320 ... * Cơ sở dữ liệu của hàng nghìn từ trong một không gian tối thiểu * 5 kích cỡ phông chữ sẵn sàng * Dễ...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ: