Liên kết được tài trợ:

File Locker Master

File Locker Master

Bạn muốn bảo vệ các tập tin bí mật của bạn khỏi bị truy cập bởi thành viên gia đình, bạn bè hoặc đồng nghiệp? Privacy sẽ không còn là một vấn đề khi bạn kiểm tuyệt vời 'File Locker' này App. ứng dụng tiện ích này cho phép bạn ẩn các hình ảnh, video & amp; tập tin âm thanh. Ẩn tất cả các file ảnh trong một thư mục bí mật. Mật khẩu bảo vệ tất cả các dữ liệu của bạn. Ẩn hệ cá...

đọc thêm

Info On Applock

Info On Applock

Không bao giờ lo lắng về những đứa trẻ của bạn có thể thay đổi Cài đặt điện thoại, trả tiền trò chơi, rối tung lên nó một lần nữa! AppLock có thể khóa SMS, Contacts, Gmail, Facebook, Thư viện, Chợ, Cài đặt, gọi thoại và bất kỳ ứng dụng mà bạn chọn, với các tùy chọn phong phú, bảo vệ sự riêng tư của...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

Wickr account setup

Wickr account setup

Chào mừng bạn đến Wickr. New nhắn tin tức thời trực tuyến, mà là 100% vô danh trên Internet. Wickr - là một ứng dụng có nghĩa lá không có dấu vết. Wickr phá hủy tin nhắn của bạn, không chỉ trên điện thoại thông minh, điện thoại và máy tính của bạn, mà còn trên các máy chủ thông qua đó sự tương ứng. Cũng trong chương trình này là một chức năng của hoàn toàn xóa tất cả lịch sử, sau khi các bài...

đọc thêm

Wickr Guide

Wickr Guide

Chào mừng bạn đến Wickr. New nhắn tin tức thời trực tuyến, mà là 100% vô danh trên Internet. Wickr - là một ứng dụng có nghĩa lá không có dấu vết. Wickr phá hủy tin nhắn của bạn, không chỉ trên điện thoại thông minh, điện thoại và máy tính của bạn, mà còn trên các máy chủ thông qua đó sự tương ứng. Cũng trong chương trình này là một chức năng của hoàn toàn xóa tất cả lịch sử, sau khi các bài...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

SafeCase

SafeCase

một cách an toàn dữ liệu cá nhân nhạy cảm của bạn như số thẻ tín dụng, mã PIN, rám nắng, dữ liệu truy cập tài khoản ngân hàng, mật khẩu, thông tin đăng nhập trang web, mã giao dịch và các thông tin nhạy cảm khác. Các dữ liệu bằng cách SafeCase quản lý được mã hóa bằng thuật toán mã hóa tiên tiến, mà làm cho nứt họ vô cùng khó khăn. SafeCase cũng lưu trữ các hình ảnh một cách an toàn, hình ảnh...

đọc thêm