Liên kết được tài trợ:

Dutch - English offline Dictionary

Dutch - English offline Dictionary

Lớn Hà Lan-Anh và từ điển tiếng Anh-Hà Lan. TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM: * Cho thấy kết quả khi bạn gõ * Ẩn = bạn không trả tiền cho kết nối internet * Màn hình cảm ứng, qwerty và bàn phím được hỗ trợ * Cơ sở dữ liệu của hàng nghìn từ trong một không gian tối thiểu * 5 kích cỡ phông chữ sẵn sàng * Tương thích với tất cả các kích cỡ màn hình 100x100, 128x128, 128x160, 176x208, 176x220, 240x320 ... * Dễ...

đọc thêm

English - Dutch Offline Dictionary

English - Dutch Offline Dictionary

Perfect tiếng Anh-Hà Lan và từ điển Tiếng Hà Lan-Anh * Hoàn toàn ẩn = bạn không trả tiền cho kết nối internet * Cho thấy bản dịch khi bạn gõ * Màn hình cảm ứng, qwerty và bàn phím được hỗ trợ * Tương thích với tất cả các kích cỡ màn hình 100x100, 128x128, 128x160, 176x208, 176x220, 240x320 ... * Cơ sở dữ liệu của hàng nghìn từ trong một không gian tối thiểu * 5 kích cỡ phông chữ sẵn sàng * Dễ sử...

đọc thêm

English - Dutch Offline Dictionary

English - Dutch Offline Dictionary

Perfect tiếng Anh-Hà Lan và từ điển Tiếng Hà Lan-Anh bởi Dictionary9 * hoàn toàn ẩn * Dễ sử dụng * cho thấy bản dịch khi bạn gõ * màn hình cảm ứng & amp; qwerty & amp; bàn phím cổ điển được hỗ trợ * hàng ngàn mục * Kích thước file nhỏ (nén) khởi động ngay lập tức lên 5 cỡ phông chữ...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

SlovoEd Compact Dutch-Swedish & Swedish-Dutch Dictionary (Java)

SlovoEd Compact Dutch-Swedish & Swedish-Dutch Dictionary (Java)

Hà Lan-Thụy Điển & amp; Từ điển Thụy Điển-Hà Lan dành cho điện thoại di động. cơ sở dữ liệu từ điển được cung cấp bởi Peter Bondesson Từ điển Tiếng Hà Lan-Thụy Điển chứa 8018 mục Từ điển Thụy Điển-Hà Lan có chứa 7064 mục Nâng cao kỹ năng ngôn ngữ của bạn với từ điển SlovoEd: & Chấm giữa; Chuyển soạn tạo điều kiện phát âm & Chấm giữa; Trên màn hình Bàn phím ảo giúp để nhập...

đọc thêm

LIVE Dictionary Dutch - English (English - Dutch) Normal Version

LIVE Dictionary Dutch - English (English - Dutch) Normal Version

là một từ điển dịch tương tác dành cho điện thoại di động. Tính năng # Tra cứu nhanh # Interactive tìm kiếm như bạn viết # Kích thước của từ điển có thể được lựa chọn theo bộ nhớ miễn phí trên điện thoại của bạn và nhu cầu của bạn. # Nhiều đột biến ngôn ngữ khác nhau có sẵn # Tối ưu hóa cho điện thoại di động hiện tại của Siemens, Nokia, Sony-Ericsson, Motorola, Samsung và những người...

đọc thêm

LIVE Dictionary Dutch - English (English - Dutch) Mini Version

LIVE Dictionary Dutch - English (English - Dutch) Mini Version

là một từ điển dịch tương tác dành cho điện thoại di động. Tính năng # Tra cứu nhanh # Interactive tìm kiếm như bạn viết # Kích thước của từ điển có thể được lựa chọn theo bộ nhớ miễn phí trên điện thoại của bạn và nhu cầu của bạn. # Nhiều đột biến ngôn ngữ khác nhau có sẵn # Tối ưu hóa cho điện thoại di động hiện tại của Siemens, Nokia, Sony-Ericsson, Motorola, Samsung và những người...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

DictionaryForMIDs Dicts.info English-Dutch

DictionaryForMIDs Dicts.info English-Dutch

là một từ điển miễn phí cho điện thoại di động. & Chấm giữa; Rất nhiều chức năng và nhiều lựa chọn tùy biến. & Chấm giữa; tính năng tìm kiếm phức tạp nhưng cũng cho phép tìm các cụm từ và sử dụng các ký tự đại diện khác nhau. & Chấm giữa; tính năng tìm kiếm ngôn ngữ cụ thể, cho phép tìm các từ có văn bản tương tự hoặc phát âm. & Chấm giữa; tìm kiếm thời gian rất ngắn để dịch nhờ...

đọc thêm

DictionaryForMIDs Dicts.info German-Dutch

DictionaryForMIDs Dicts.info German-Dutch

là một từ điển miễn phí cho điện thoại di động. & Chấm giữa; Rất nhiều chức năng và nhiều lựa chọn tùy biến. & Chấm giữa; tính năng tìm kiếm phức tạp nhưng cũng cho phép tìm các cụm từ và sử dụng các ký tự đại diện khác nhau. & Chấm giữa; tính năng tìm kiếm ngôn ngữ cụ thể, cho phép tìm các từ có văn bản tương tự hoặc phát âm. & Chấm giữa; tìm kiếm thời gian rất ngắn để dịch nhờ...

đọc thêm