Liên kết được tài trợ:

Quickoffice pro 7.00(39)

Quickoffice pro 7.00(39)

Đối với tất cả các thiết bị 3, anna và belle symbian. Tôi không biết liệu nó sẽ làm việc trên s60v5, s60v3 hay không. Bạn co thể thử. Đổi tên file tải về vào quickoffice.zip và giải nén nó và cài đặt Quickoffice. Quickoffice Pro Các tính năng NEW UPDATE! Quickoffice0 Pro có năng suất di động để cấp độ tiếp theo với bộ toàn diện nhất của chúng tôi bao giờ cho Symbian ^ 3 điện thoại thông minh. Thưởng thức...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

TXT reader

TXT reader

là một công cụ cho phép người dùng đọc các tập tin văn bản lớn trên điện thoại của họ, nó là đơn giản, dễ dàng & amp; hữu ích. cơ sở phần mềm bằng cách TEQUILACAT (tm) do Ankit FRANCIS. phần mềm là không thể đọc file pdf (mặc dù độc giả cuốn tiểu thuyết có thể chuyển đổi pdf sang văn bản thông qua Adobe Reader và sau đó đọc nó trên điện thoại của họ: LƯU...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ: