Liên kết được tài trợ:

French-English

French-English

Các ứng dụng là rất dễ sử dụng và có một giao diện đơn giản, nhắc bạn với các biến thể của các từ và cụm từ như bạn gõ, - vì vậy bạn không cần phải biết chính tả chính xác của một từ hoặc một cụm từ để dịch...

đọc thêm

translator englsh franch

translator englsh franch

Hai chiều tiếng Pháp dịch tiếng anh, chứa hàng ngàn từ và cụm từ. Các từ điển không cần kết nối internet để chức năng. Nó là một nguồn tài nguyên ngôn ngữ tùy biến mở rộng với một giao diện người dùng đa ngôn ngữ dễ hiểu, hỗ trợ 29 ngôn ngữ thông số chính; Bitmap font chữ hỗ trợ Option để thay đổi ngôn ngữ giao diện người dùng hoạt động offline 100% khả năng tìm kiếm tức thời và...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

eng-french dictionary

eng-french dictionary

Ứng dụng này có cả tiếng Anh - tiếng Pháp và tiếng Pháp - từ điển tiếng Anh. Các ứng dụng là rất dễ sử dụng và có một giao diện đơn giản, nhắc bạn với các biến thể của các từ và cụm từ như bạn gõ, - vì vậy bạn không cần phải biết chính tả chính xác của một từ hoặc một cụm từ để dịch...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

English-French dictionary

English-French dictionary

Từ điển miễn phí tiếng Anh-Pháp cho điện thoại di động hỗ trợ Java. Các tính năng chính là: * Hiệu suất cao của từ điển * lưu trữ dữ liệu hiệu quả * Bạn có thể duyệt các từ điển tự do (tức là không chỉ tìm thấy một hạn duy nhất) * Giao diện người dùng thân thiện * Nếu một thuật ngữ không được tìm thấy, từ điển tìm thấy thuật ngữ tương tự như hầu hết các để hạn này * Tìm...

đọc thêm

english french english dictionary

english french english dictionary

Ứng dụng này có cả tiếng Anh - tiếng Pháp và tiếng Pháp - từ điển tiếng Anh. Các ứng dụng là rất dễ sử dụng và có một giao diện đơn giản, nhắc bạn với các biến thể của các từ và cụm từ như bạn gõ, - vì vậy bạn không cần phải biết chính tả chính xác của một từ hoặc một cụm từ để dịch...

đọc thêm