Liên kết được tài trợ:

English - Greek Offline Dictionary

English - Greek Offline Dictionary

Perfect tiếng Hy Lạp và tiếng Anh-Hy Lạp từ điển * Hoàn toàn ẩn = bạn không trả tiền cho kết nối internet * Cho thấy bản dịch khi bạn gõ * Màn hình cảm ứng, qwerty và bàn phím được hỗ trợ * Tương thích với tất cả các kích cỡ màn hình 100x100, 128x128, 128x160, 176x208, 176x220, 240x320 ... * Cơ sở dữ liệu của hàng nghìn từ trong một không gian tối thiểu * 5 kích cỡ phông chữ sẵn sàng * Dễ sử...

đọc thêm

SlovoEd Pack of Greek Dictionaries for Java

SlovoEd Pack of Greek Dictionaries for Java

là một bộ sưu tập của bộ từ điển dịch thuật cho điện thoại di động với Java-công nghệ. Sản phẩm này sẽ cho phép bạn nhận được nhiều như các bản dịch chi tiết và chính xác có thể từ trong bất kỳ hình thức bất cứ nơi nào bạn đang có! Giao diện người dùng thân thiện, truy cập nhanh chóng, dịch thuật nhanh chóng và chính xác, số lượng lớn các mục từ, tiêu thụ bộ nhớ thấp và cài...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

SlovoEd Pack of Polish Dictionaries for Java

SlovoEd Pack of Polish Dictionaries for Java

là một bộ sưu tập của bộ từ điển dịch thuật cho điện thoại di động với Java-công nghệ. Sản phẩm này sẽ cho phép bạn nhận được nhiều như các bản dịch chi tiết và chính xác có thể từ trong bất kỳ hình thức bất cứ nơi nào bạn đang có! Giao diện người dùng thân thiện, truy cập nhanh chóng, dịch thuật nhanh chóng và chính xác, số lượng lớn các mục từ, tiêu thụ bộ nhớ thấp và cài...

đọc thêm

English Greek Dictionary

English Greek Dictionary

Chuyển đổi điện thoại di động của bạn (điện thoại di động) vào từ điển tiếng Anh Hy Lạp - dịch điện tử! Anh Hy Lạp từ điển - Điện thoại di động (điện thoại di động), điện tử phần mềm từ điển du lịch để translateEnglish để Hy Lạp hiển thị một danh sách các từ trong Latinh (phát âm) của Hy Lạp. Các dictionarytranslates Hy Lạp tiếng Anh từ tiếng Hy Lạp phiên âm sang tiếng Anh. Sao chép...

đọc thêm

English Greek Online Dictionary for Mobiles

English Greek Online Dictionary for Mobiles

Người Anh Hy Lạp Online Translator là một giải pháp phần mềm ngôn ngữ nhỏ và hoàn toàn miễn phí. Nó có thể được dùng để dịch từ tiếng Anh sang tiếng Hy Lạp và từ tiếng Hy Lạp sang tiếng Anh bằng các kết nối Internet trên thiết bị của bạn. Chạy trên điện thoại di động (điện thoại di động) và các thiết bị di động tương thích với các thông số kỹ thuật J2ME CLDP 1.0 và MIDP 2.0 hoặc sau đó...

đọc thêm

SlovoEd Compact Greek-Dutch Dictionary (Java)

SlovoEd Compact Greek-Dutch Dictionary (Java)

Từ điển Hy Lạp-Hà Lan dành cho điện thoại di động. cơ sở dữ liệu từ điển được cung cấp bởi AbsoluteWord Từ điển tiếng Hy Lạp và Hà Lan có chứa 5040 mục Nâng cao kỹ năng ngôn ngữ của bạn với từ điển SlovoEd: & Chấm giữa; Chuyển soạn tạo điều kiện phát âm & Chấm giữa; Trên màn hình Bàn phím ảo giúp để nhập các từ trong ngôn ngữ nào ngay cả khi điện thoại của bạn không & rsquo; t...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

SlovoEd Compact English-Greek & Greek-English Dictionary (Java)

SlovoEd Compact English-Greek & Greek-English Dictionary (Java)

Tiếng Hy Lạp & amp; Từ điển tiếng Hy Lạp-Anh dành cho điện thoại di động. cơ sở dữ liệu từ điển được cung cấp bởi AbsoluteWord Từ điển Anh-Hy Lạp chứa 4057 mục Từ điển tiếng Hy Lạp-English chứa 6588 mục Nâng cao kỹ năng ngôn ngữ của bạn với từ điển SlovoEd: & Chấm giữa; Chuyển soạn tạo điều kiện phát âm & Chấm giữa; Trên màn hình Bàn phím ảo giúp để nhập các từ trong ngôn ngữ...

đọc thêm

SlovoEd Compact French-Greek & Greek-French Dictionary (Java)

SlovoEd Compact French-Greek & Greek-French Dictionary (Java)

Pháp-Hy Lạp & amp; Từ điển tiếng Hy Lạp-Pháp cho điện thoại di động. cơ sở dữ liệu từ điển được cung cấp bởi AbsoluteWord Từ điển Pháp-Hy Lạp chứa 7670 mục Từ điển tiếng Hy Lạp-Pháp chứa 5387 mục Nâng cao kỹ năng ngôn ngữ của bạn với từ điển SlovoEd: & Chấm giữa; Chuyển soạn tạo điều kiện phát âm & Chấm giữa; Trên màn hình Bàn phím ảo giúp để nhập các từ trong ngôn ngữ nào...

đọc thêm