Liên kết được tài trợ:

XploreME

XploreME

là một chương trình MIDlet cho java cho phép điện thoại có thiết kế để cung cấp các công cụ mà sẽ nâng cao thì kinh nghiệm điện thoại di động. XploreME! chứa các công cụ như trình duyệt tập tin và quản lý, xem ảnh, nghe nhạc phương tiện truyền thông tiên tiến (video / audio), đọc văn bản, ghi âm thanh, nút, báo thức / đồng hồ ngủ, đọc RSS, quản lý bảng điểm, dices ảo. Version 4.2 có xem mới danh sách...

đọc thêm

Time Line

Time Line

Thời gian có những kỷ niệm đẹp trong cuộc sống của chúng tôi. Kinh nghiệm của cuộc sống của chúng tôi được lưu trữ trong máy ảnh của chúng tôi với hình ảnh và các bài hát âm nhạc. Căn cuộc hành trình cuộc sống của bạn với dòng thời gian của kỷ niệm, tình yêu và kinh nghiệm. App này tổ chức các hình ảnh của bạn để thời gian cho hành trình đẹp của cuộc sống của...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

Gif View

Gif View

Xem ảnh GIF (Graphics Interchange Format) các tập tin như phim & nbsp;. Nó cung cấp các chức năng như chơi / tạm dừng, thay đổi kích thước, bước về phía trước hoặc phía sau (phiên bản Pro). Ứng dụng này có thể được thiết lập như là chương trình mặc định cho các tập tin GIF để nó có thể được phóng từ Windows File...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

XploreME!

XploreME!

XploreME! là một chương trình MIDlet cho điện thoại kích hoạt Java được thiết kế để cung cấp các công cụ giúp tăng cường trải nghiệm di động. XploreME! chứa các công cụ như trình duyệt tập tin và quản lý, xem ảnh, nghe nhạc phương tiện truyền thông tiên tiến (video / audio), đọc văn bản, ghi âm thanh, nút, báo thức / đồng hồ ngủ, đọc RSS, quản lý bảng điểm, dice ảo. Có gì mới trong phiên bản...

đọc thêm