Liên kết được tài trợ:

JBlend

JBlend

là một ứng dụng cho phép bạn cài đặt các ứng dụng Java trên điện thoại Android. Các khả năng của ứng dụng rất hạn chế: không hỗ trợ game 3D Java. Lưu ý: ứng dụng sẽ yêu cầu quyền root. Cách cài đặt: - Giải nén tập tin vào thẻ nhớ; - Khởi chạy Root Explorer - Tập đi theo cách như vậy: libDxDrmJava.so / system / lib libjbmidpdy.so / system / lib libjbmidp.so / system / lib javax.obex.jar / system /...

đọc thêm