Liên kết được tài trợ:

Smart switch App

Smart switch App

Việc chuyển đổi thông minh ứng dụng là một phiên bản appication mới đó là sử dụng để di chuyển danh bạ, tin nhắn và âm nhạc đến điện thoại khác. Ứng dụng cho phép truyền nhanh hơn các mặt hàng quan trọng bất cứ lúc nào. Nó cung cấp khả năng kết nối nhanh hơn cho các thiết bị...

đọc thêm