Liên kết được tài trợ:

Heartlght Daily Devotionals

Heartlght Daily Devotionals

Tạo cảm hứng cho các bài viết và các sự cống hiến hàng ngày từ Heartlight. Cung cấp các nguồn lực tích cực cho cuộc sống Kitô hằng hàng ngày. * Các bài báo về Trái tim - Dành cho Phụ nữ * Chúa Giêsu đã làm gì! Từ Heartlight * Các bài báo về nhịp tim - Hai phút thiền định * Tối đa của tôi cho cao nhất của ông * Các bài viết về Heartlight - Các tính năng đặc biệt * Các bài báo về Trái tim - Dành cho nam...

đọc thêm

Use Bible

Use Bible

Kinh thánh là một bộ sưu tập các kinh văn có tính kinh điển trong Do thái và Ki Tô giáo. Không có Kinh thánh kinh điển duy nhất và các truyền thống tôn giáo khác nhau đã đưa ra những phản ứng khác nhau với những lựa chọn văn bản khác nhau. Tuy nhiên, chúng phần lớn chồng chéo nhau, tạo ra một lõi chung quan...

đọc thêm

how to use the holy bible

how to use the holy bible

Kinh thánh là một bộ sưu tập các kinh văn có tính kinh điển trong Do thái và Ki Tô giáo. Không có Kinh thánh kinh điển duy nhất và các truyền thống tôn giáo khác nhau đã đưa ra những phản ứng khác nhau với những lựa chọn văn bản khác nhau. Tuy nhiên, chúng phần lớn chồng chéo nhau, tạo ra một lõi chung quan...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

study the Bible Verse

study the Bible Verse

Kinh thánh là một bộ sưu tập các kinh văn có tính kinh điển trong Do thái và Ki Tô giáo. Không có Kinh thánh kinh điển duy nhất và các truyền thống tôn giáo khác nhau đã đưa ra những phản ứng khác nhau với những lựa chọn văn bản khác nhau. Tuy nhiên, những điều này phần lớn chồng chéo nhau, tạo nên một điểm chung quan trọng. Việc nghiên cứu về Thiên Chúa trong các trang của Kinh thánh rất thiết thực và...

đọc thêm

Bible Verses Lesson

Bible Verses Lesson

Kinh thánh là một bộ sưu tập các kinh văn có tính kinh điển trong Do thái và Ki Tô giáo. Không có Kinh thánh kinh điển duy nhất và các truyền thống tôn giáo khác nhau đã đưa ra những phản ứng khác nhau với những lựa chọn văn bản khác nhau. Tuy nhiên, những điều này phần lớn chồng chéo nhau, tạo nên một điểm chung quan trọng. Việc nghiên cứu về Thiên Chúa trong các trang của Kinh thánh rất thiết thực và...

đọc thêm

PrayerAid

PrayerAid

Viện trợ cầu nguyện là một ứng dụng tốt cho gia đình và bạn bè mà hướng dẫn bạn thông qua giấy triệu tập và câu cảm hứng từ kinh thánh .... được lấy cảm hứng từ ngày hôm nay và được...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

The Quran

The Quran

Slam: Qur'an & quot; là một ứng dụng mà làm cho nó có thể đọc Kinh Qur'an Thánh bằng tiếng Ả Rập và các bản dịch khác nhau. Một phiên âm cũng có sẵn để giúp đỡ những người không nói tiếng Ả Rập để đọc và tìm hiểu những Surahs. Nhiều reciters cũng có sẵn với các phong cách khác nhau của các trích dẫn. Hơn nữa, bạn có thể xác định sự lựa chọn của Ayats (câu) được lặp đi lặp lại,...

đọc thêm