Liên kết được tài trợ:

English - Slovenian Offline Dictionary

English - Slovenian Offline Dictionary

Perfect tiếng Anh-Slovenia và từ điển Tiếng Xlô-ven-Tiếng Anh * Hoàn toàn ẩn = bạn không trả tiền cho kết nối internet * Cho thấy bản dịch khi bạn gõ * Màn hình cảm ứng, qwerty và bàn phím được hỗ trợ * Tương thích với tất cả các kích cỡ màn hình 100x100, 128x128, 128x160, 176x208, 176x220, 240x320 ... * Cơ sở dữ liệu của hàng nghìn từ trong một không gian tối thiểu * 5 kích cỡ phông chữ sẵn sàng * Dễ...

đọc thêm

SlovoEd Pack of Croatian Dictionaries for Java

SlovoEd Pack of Croatian Dictionaries for Java

là một bộ sưu tập của bộ từ điển dịch thuật cho điện thoại di động với Java-công nghệ. Sản phẩm này sẽ cho phép bạn nhận được nhiều như các bản dịch chi tiết và chính xác có thể từ trong bất kỳ hình thức bất cứ nơi nào bạn đang có! Giao diện người dùng thân thiện, truy cập nhanh chóng, dịch thuật nhanh chóng và chính xác, số lượng lớn các mục từ, tiêu thụ bộ nhớ thấp và cài...

đọc thêm

SlovoEd Pack of Slovenian Dictionaries for Java

SlovoEd Pack of Slovenian Dictionaries for Java

là một bộ sưu tập của bộ từ điển dịch thuật cho điện thoại di động với Java-công nghệ. Sản phẩm này sẽ cho phép bạn nhận được nhiều như các bản dịch chi tiết và chính xác có thể từ trong bất kỳ hình thức bất cứ nơi nào bạn đang có! Giao diện người dùng thân thiện, truy cập nhanh chóng, dịch thuật nhanh chóng và chính xác, số lượng lớn các mục từ, tiêu thụ bộ nhớ thấp và cài...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

SlovoEd Compact Croatian-Slovenian & Slovenian-Croatian Dictionary (Java)

SlovoEd Compact Croatian-Slovenian & Slovenian-Croatian Dictionary (Java)

Croatia-Slovenia & amp; Từ điển Tiếng Xlô-ven-Croatia cho điện thoại di động. cơ sở dữ liệu từ điển được cung cấp bởi CHS (Borut) Từ điển Croatia-Slovenia chứa 8.546 mục Từ điển Tiếng Xlô-ven-Croatia có 6397 mục Nâng cao kỹ năng ngôn ngữ của bạn với từ điển SlovoEd: & Chấm giữa; Chuyển soạn tạo điều kiện phát âm & Chấm giữa; Trên màn hình Bàn phím ảo giúp để nhập các từ trong ngôn ngữ nào...

đọc thêm

SlovoEd Compact English-Slovenian & Slovenian-English Dictionary (Java)

SlovoEd Compact English-Slovenian & Slovenian-English Dictionary (Java)

Tiếng Anh-Tiếng Slovenia & amp; Từ điển Tiếng Xlô-ven-Tiếng Anh cho điện thoại di động. cơ sở dữ liệu từ điển được cung cấp bởi CHS (Borut) Từ điển Anh-Slovenia chứa 6181 mục Từ điển Tiếng Xlô-ven-Tiếng Anh chứa 6397 mục Nâng cao kỹ năng ngôn ngữ của bạn với từ điển SlovoEd: & Chấm giữa; Chuyển soạn tạo điều kiện phát âm & Chấm giữa; Trên màn hình Bàn phím ảo giúp để nhập các từ...

đọc thêm

SlovoEd Compact French-Slovenian & Slovenian-French Dictionary (Java)

SlovoEd Compact French-Slovenian & Slovenian-French Dictionary (Java)

Pháp-Tiếng Slovenia & amp; Từ điển Tiếng Xlô-ven-Pháp cho điện thoại di động. cơ sở dữ liệu từ điển được cung cấp bởi CHS (Borut) Từ điển Pháp-Tiếng Slovenia chứa 6771 mục Từ điển Tiếng Xlô-ven-Pháp chứa 6397 mục Nâng cao kỹ năng ngôn ngữ của bạn với từ điển SlovoEd: & Chấm giữa; Chuyển soạn tạo điều kiện phát âm & Chấm giữa; Trên màn hình Bàn phím ảo giúp để nhập các từ trong ngôn...

đọc thêm

SlovoEd Compact German-Slovenian & Slovenian-German Dictionary (Java)

SlovoEd Compact German-Slovenian & Slovenian-German Dictionary (Java)

Đức-Slovenia & amp; Từ điển Tiếng Xlô-ven-Đức cho điện thoại di động.  cơ sở dữ liệu từ điển được cung cấp bởi CHS (Borut) Từ điển Đức-Slovenia chứa 6488 mục Từ điển Tiếng Xlô-ven-Đức có 6397 mục Nâng cao kỹ năng ngôn ngữ của bạn với từ điển SlovoEd: & Chấm giữa; Chuyển soạn tạo điều kiện phát âm & Chấm giữa; Trên màn hình Bàn phím ảo giúp để nhập các từ trong ngôn ngữ nào...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

SlovoEd Compact Italian-Slovenian & Slovenian-Italian Dictionary (Java)

SlovoEd Compact Italian-Slovenian & Slovenian-Italian Dictionary (Java)

Ý-Slovenia & amp; Từ điển Tiếng Xlô-ven-Ý cho điện thoại di động. cơ sở dữ liệu từ điển được cung cấp bởi CHS (Borut) Từ điển Ý-Slovenia chứa 6617 mục Từ điển Tiếng Xlô-ven-Ý chứa 6397 mục Nâng cao kỹ năng ngôn ngữ của bạn với từ điển SlovoEd: & Chấm giữa; Chuyển soạn tạo điều kiện phát âm & Chấm giữa; Trên màn hình Bàn phím ảo giúp để nhập các từ trong ngôn ngữ nào ngay cả khi...

đọc thêm

SlovoEd Compact Portuguese-Slovenian & Slovenian-Portuguese Dictionary (Java)

SlovoEd Compact Portuguese-Slovenian & Slovenian-Portuguese Dictionary (Java)

Bồ Đào Nha-Slovenia & amp; Từ điển Tiếng Xlô-ven-Bồ Đào Nha cho điện thoại di động. cơ sở dữ liệu từ điển được cung cấp bởi CHS (Borut) Từ điển tiếng Bồ Đào Nha-Slovenia chứa 6616 mục Từ điển Tiếng Xlô-ven-Bồ Đào Nha có chứa 6.659 mục Nâng cao kỹ năng ngôn ngữ của bạn với từ điển SlovoEd: & Chấm giữa; Chuyển soạn tạo điều kiện phát âm & Chấm giữa; Trên màn hình Bàn phím ảo giúp...

đọc thêm