Liên kết được tài trợ:

Windows 8 on Screenlocks

Windows 8 on Screenlocks

& Ldquo; Windows 8 & rdquo; hệ điều hành mới nhất đưa ra cách đây vài tháng. Nó được nạp với các tính năng hấp dẫn như giao diện UEFI, Hybrid khởi động, Windows đi vv Microsoft đã giới thiệu rất nhiều thay đổi trong màn hình Lock. Khái niệm về Khóa màn hình được phát minh ra chương trình một nhà nước khi máy tính không được dùng. Khóa màn hình cũng được sử dụng trong các phiên bản trước của hệ...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ: