Liên kết được tài trợ:

Mobile Tracker

Mobile Tracker

Theo dõi điện thoại di động là để đạt được vị trí hiện tại của điện thoại di động, di chuyển hoặc di chuyển. Việc bản địa hoá có thể xảy ra thông qua nhiều kênh tín hiệu radio giữa (nhiều) tháp radio của mạng và điện thoại, hoặc chỉ đơn giản là qua GPS. Để xác định vị trí điện thoại bằng cách sử dụng nhiều tín hiệu radio, nó phải phát ra ít nhất tín hiệu roaming để liên lạc...

đọc thêm

amAze (Nokia)

amAze (Nokia)

Là dịch vụ điều hướng miễn phí đầu tiên và dịch vụ tìm kiếm địa phương. Nó được tự do tải xuống và sử dụng và bao gồm nhiều bản đồ bao gồm cả hình ảnh trên không ở Châu Âu, Bắc Mỹ, Úc và một phần của châu Á và châu Phi. Với âm thanh amAze, bạn sẽ có tất cả các tùy chọn này và hơn thế nữa: * Hướng dẫn bằng giọng nói và bằng giọng nói cho bất kỳ điểm đến nào * Tìm...

đọc thêm

amAze (Motorola)

amAze (Motorola)

Là dịch vụ điều hướng miễn phí đầu tiên và dịch vụ tìm kiếm địa phương. Nó được tự do tải xuống và sử dụng và bao gồm nhiều bản đồ bao gồm cả hình ảnh trên không ở Châu Âu, Bắc Mỹ, Úc và một phần của châu Á và châu Phi. Với âm thanh amAze, bạn sẽ có tất cả các tùy chọn này và hơn thế nữa: * Hướng dẫn bằng giọng nói và bằng giọng nói cho bất kỳ điểm đến nào * Tìm...

đọc thêm

amAze (LG)

amAze (LG)

Là dịch vụ điều hướng miễn phí đầu tiên và dịch vụ tìm kiếm địa phương. Nó được tự do tải xuống và sử dụng và bao gồm nhiều bản đồ bao gồm cả hình ảnh trên không ở Châu Âu, Bắc Mỹ, Úc và một phần của châu Á và châu Phi. Với âm thanh amAze, bạn sẽ có tất cả các tùy chọn này và hơn thế nữa: * Hướng dẫn bằng giọng nói và bằng giọng nói cho bất kỳ điểm đến nào * Tìm...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

amAze (Sony Ericsson)

amAze (Sony Ericsson)

Là dịch vụ điều hướng miễn phí đầu tiên và dịch vụ tìm kiếm địa phương. Nó được tự do tải xuống và sử dụng và bao gồm nhiều bản đồ bao gồm cả hình ảnh trên không ở Châu Âu, Bắc Mỹ, Úc và một phần của châu Á và châu Phi. Với âm thanh amAze, bạn sẽ có tất cả các tùy chọn này và hơn thế nữa: * Hướng dẫn bằng giọng nói và bằng giọng nói cho bất kỳ điểm đến nào * Tìm...

đọc thêm

amAze (Samsung)

amAze (Samsung)

Là dịch vụ điều hướng miễn phí đầu tiên và dịch vụ tìm kiếm địa phương. Nó được tự do tải xuống và sử dụng và bao gồm nhiều bản đồ bao gồm cả hình ảnh trên không ở Châu Âu, Bắc Mỹ, Úc và một phần của châu Á và châu Phi. Với âm thanh amAze, bạn sẽ có tất cả các tùy chọn này và hơn thế nữa: * Hướng dẫn bằng giọng nói và bằng giọng nói cho bất kỳ điểm đến nào * Tìm...

đọc thêm

Mobile Yandex Maps

Mobile Yandex Maps

chương trình định vị GPS có cùng tên trên dịch vụ Yandex. Không cần phải lo lắng về sự sẵn có mà bạn cần bản đồ, Yandex sẽ tự động tải chúng đến đúng vị trí. Chương trình sẽ thông báo cho bạn về tình trạng ùn tắc giao thông, vị trí tai nạn, và giúp tìm thấy nhiều tổ chức và tổ chức trong khu vực bạn muốn. Để sử dụng chương trình, bạn phải có kết nối GPRS kết nối! Các tính năng...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

Google Maps Installation/ Usage

Google Maps Installation/ Usage

Google Maps là một trang web điện thoại di động ứng dụng dịch vụ bản đồ và công nghệ được cung cấp bởi Google, cung cấp hình ảnh vệ tinh, bản đồ đường phố, và Street View quan điểm, cũng như các chức năng như một kế hoạch tuyến đường cho đi bộ, xe hơi, xe đạp (thử nghiệm beta), hoặc với giao thông công cộng. Cũng được hỗ trợ là các bản đồ nhúng trên các trang web của bên thứ ba thông qua...

đọc thêm