Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Kirodict

Kirodict

là một ứng dụng từ điển nhẹ dành cho điện thoại di động. Kirodict không lưu trữ các định nghĩa từ trên điện thoại chính nó, chứ không phải nó lấy nét từ một máy chủ từ điển RFC2229 tương thích thông qua internet. Kirodict được thiết kế để có thể tùy biến, trong đó nó có thể được mở rộng để bao gồm các từ điển khác mà không làm tăng kích thước của ứng dụng...

đọc thêm

Enterpreter (Java)

Enterpreter (Java)

Đối phó với những người khác nhau nói các ngôn ngữ khác nhau đang trở thành một vấn đề hàng ngày. Giao tiếp với mọi người bằng ngôn ngữ của họ là một sự đầu tư cuộc sống lâu dài trong việc xây dựng các mối quan hệ cá nhân và doanh nghiệp vững chắc. Enterpret Mobile Translator tăng cường sức mạnh truyền thông của bạn! Mỗi ngày hầu hết chúng ta phải đối mặt với một rào cản ngôn ngữ....

đọc thêm