Điều khoản sử dụng

Java là thương hiệu của Oracle

Các nhà phát triển đồng ý rằng tải lên các ứng dụng của họ đến trang web của chúng tôi thông qua hình thức liên lạc hoặc email cho chúng tôi quyền để xuất bản chúng, bao gồm cả jar và jad file, hình ảnh và mô tả.

Các thông tin và các sản phẩm có sẵn cho bạn trên trang web này có thể chứa các sai sót, có thể trong thời gian bị gián đoạn và cung cấp "AS IS" mà không có bảo hành.

Javaware không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung không chính xác, cho hoạt động của bất kỳ các liên kết đến các trang web có liên quan.

Javaware không thể cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho bất kỳ sản phẩm phần mềm, hoặc cho bất kỳ thiệt hại có thể được gây ra bởi họ hay thiếu khả năng của họ phù hợp.

Xin vui lòng tham khảo ý kiến ​​các nhà phát triển phần mềm hỗ trợ kỹ thuật.